O Firmie
Linie profilujące

Początki profilowania blachy przez późniejszych założycieli i współtwórców obecnej firmy DACHPOLL związane są z końcem lat siedemdziesiątych. Początkowo Zakład Blacharsko – Ślusarski, a obecnie firma DACHPOLL buduje profesjonalne linie technologiczne do profilowania blach .

                                                                               

Ponad 20 letnie doświadczenie rodzinnej firmy w profilowaniu blach i konstruowaniu maszyn na własne potrzeby zaowocowało rozpoczęciem prac związanych z budową maszyn. W oparciu o doświadczenie zatrudnionej kadry konstruktorskiej pracującej nad innowacyjnymi i niezawodnymi rozwiązaniami powstają profesjonalne maszyny do profilowania blach. Szczególną zaletą maszyn produkowanych obecnie przez DACHPOLL jest wysoko rozwinięta elektronika i sterowanie która bezwzględnie wyprzedza konkurencję w światowej skali.

 

Obecnie firma DACHPOLL zatrudnia kilkudziesięciu pracowników, a młody, wykształcony, doświadczony i kreatywny zespół specjalistów ciągle modernizuje produkty do najwyższego światowego poziomu.